Va Dodsbo

Behov Här Ser

Nordjouren tar hand om miljön. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Vi är flexibla och vi kan skräddarsy våra tjänster för att passa din unika Göteborgsfastighet.
Vi vet att de kulturella nyanserna i Göteborg kan ha en betydande inverkan på hur en fastighet sköts. Med vår professionella hjälp och vägledning kommer du aldrig att vara ensam på din resa.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Västra Götaland

Vi har några av de mest erfarna juridiska experterna som arbetar inom fastighetssektorn i Göteborg. Vi tillhandahåller en förpliktande kostnadsfri konsultation för att diskutera den fastighet du är intresserad av att köpa eller sälja i Göteborg.
Västra Götaland
Hur Länge Ska Man Spara Gamla Räkningar

Hur Länge Ska Man Spara Gamla Räkningar

Nordjouren har noggrant arbetat fram sina processer för att säkerställa att allt sköts enligt högsta möjliga standard inom fastigheter i Göteborg. Vårt mål är att uppnå perfektion i allt vi gör.

Dödsbo Köpes Göteborg

Vi är din enda kontaktpunkt från början till slut. Vi samarbetar med de bästa fastighetsadvokaterna i Göteborg för att säkerställa att allt sker korrekt och smidigt.
Måste Dödsboet Betala Skulder
Måste Dödsboet Betala Skulder
Alla tjänster du behöver under ett tak. Frågor? Är du oroad? Vi finns här för dig.
Kan Barn Ärva Sina Föräldrars Skulder
Vi finns alltid tillgängliga för att hjälpa dig med alla frågor du kan ha eller om du behöver stöd i relation till din Göteborgsfastighet. Vi ser till att arbeta tillsammans med dig och stötta dig genom denna viktiga fas i ditt liv.

Frequently Asked Questions

Ann-Christin Ahl Nilsson svarar: Tyvärr så kan hon inte göra några avdrag för begravningskostnaderna, vare sig i sin egen eller sin avlidne makes deklaration. Dessa kostnader är inte avdragsgilla i deklarationen. Däremot bör de ha tagits upp som en skuld i den bouppteckning som upprättades efter den avlidne maken. 28 Feb 2010

Den person som bäst känner till dödsboets tillgångar och skulder (bouppgivaren) måste närvara vid bouppteckningsförrättningen. För övriga dödsbodelägare är deltagandet frivilligt.

När bouppteckningen väl är registrerad hos Skatteverket ska tillgångarna fördelas mellan dödsbodelägarna vilket görs genom ett arvskifte. Det har ingen betydelse om ni säljer fastigheten genom dödsboet eller efter att ni har skiftat arvet då ni oavsett måste betala vinstskatt för fastigheten när den väl sålts.

Under förutsättning att man som dödsbodelägare är bouppgivare måste man alltså skriva under bouppteckningen. Annars behöver man inte göra det. Observera även att kopian av den undertecknade bouppteckningen ska skrivas under ""av någon"".

När alla tillgångar har skiftats mellan arvingarna upphör dödsboet. Det finns ingen tidsgräns för när ett arvskifte måste ske, det avgör dödsbodelägarna.