Billdal

Vilka Värden Ska Tas Upp I En Bouppteckning

Detta gör oss till ett självklart val. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Din integritet är viktig för oss.
Nordjouren förvaltar sedan flera år dödsbon i Göteborg. Vårt nätverk av partners gör att vi kan erbjuda en mängd olika tjänster för din fastighet i Göteborg.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Tömning Av Dödsbo Pris Göteborg

Vårt engagemang för kvalitet, kundnöjdhet och att bygga långvariga relationer bygger på vårt engagemang för kvalitet. Vi är en pålitlig partner att ha på din sida under hela dödsboprocessen i Göteborg.
Tömning Av Dödsbo Pris Göteborg
Hur Värderar Man Ett Hus Vid Arv

Hur Värderar Man Ett Hus Vid Arv

Vi ser fram emot att stötta och arbeta med dig under denna viktiga tid i ditt liv. Vi sparar tid och pengar med vårt moderna tillvägagångssätt.

Flyttbolag Göteborg

Din tillfredsställelse är högsta prioritet för oss. Vi förstår de nyanser och kulturella skillnader som kan påverka hanteringen av en Göteborgsfastighet.
Sterbhus
Sterbhus
Du kommer att bli behandlad som en medlem av familjen. Detta gör oss till mer än ett vanligt företag.
Åke Lundin
Vi strävar efter att vara bäst på allt vi gör. Vi är din partner och vi bryr oss om dig när det kommer till att förvalta dödsbo i Göteborg.

Frequently Asked Questions

Värdera bostad i dödsbo Det värde man oftast använder sig av i en bouppteckning, för att värdera en bostad i ett dödsbo, är marknadsvärdet. Vet ni inte marknadsvärdet på bostaden kan ni ta hjälp av en mäklare att utföra en värdering på huset eller lägenheten.

Dödsboets delägare beslutar i regel gemensamt om dödsboets ärenden. Om dödsboets delägare så vill kan de emellertid ge en person fullmakt att sköta dödsboets bankärenden. Du kan använda vidstående fullmaktsmodell för ändamålet. Dödsboets kontor eller vår kundtjänst kan ge ytterligare information.

Tillgångar. I bouppteckningen ska du ta upp den avlidnes tillgångar vid tidpunkten för dödsfallet. Det kan t ex vara en fastighet, bankkonton, värdepapper, försäkringar utan förmånstagarförordnande och lösöre.

Man kan välja att värdera hela bohaget som en post i bouppteckningen. Om lösöre redovisas separat brukar det oftast vara något av högre värde, exempelvis dyrare möbler, musikinstrument och smycken. Bohag som nämnts i testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord ska inte tas med.

Att tömma lägenheten innan bouppteckningen har gjorts, klassificeras därför som bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken) eller förskingring (10 kap. 1 § brottsbalken). Det är alltså inte tillåtet att tömma lägenheten innan bouppteckning har gjorts, utan räknas som ett brottsligt beteende - vilket är straffbart.