Direktpress

Försäljning

Det finns inget värre än oväntade anklagelser. När du väljer oss för ditt dödsbo i Göteborg väljer du en partner som står vid din sida genom hela processen. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Behöver du snabb hjälp i Göteborg med din fastighet? Nordjouren kan ge snabb och pålitlig service när som helst. Vi ser till att du är trygg och säker under hela processen med vår expertis och omsorg.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Måste Man Ange Lösöre I Bouppteckning

Då kan vi erbjuda den bästa lösningen. Vår kvalitet är mer än ett löfte.
Måste Man Ange Lösöre I Bouppteckning
Vat

Vat

Vi inser att kulturella nyanser, och även olikheter, kan påverka hanteringen av en Göteborgsgård. Flytt och röjning av egendom kan vara en av de mest krävande aspekterna av att förvalta ett dödsbo i Göteborg.

Hur Mycket Betalar Man I Skatt På Arv

Vi tillhandahåller ett all inclusive-servicepaket för din Göteborgsfastighet. Vi är medvetna om att detta kan vara en svår tid för dig, och vårt mål är att göra allt för att hjälpa.
Är Det Arvsskatt På Hus
Är Det Arvsskatt På Hus
Våra experter guidar dig genom processen steg för steg. Genom att lyssna på våra kunders behov och förväntningar tillhandahåller vi fastighetstjänster som inte bara är upp till standard, utan till och med överträffar dem.
Begravning
Våra experter guidar dig steg för steg genom hela processen. Att förvalta ett familjegods kan vara en känslomässig och komplicerad process.

Frequently Asked Questions

Dödsbon som äger jord- eller skogsbruksfastighet måste avveckla ägandet om fastigheten senast fyra år efter utgången av det år då dödsfallet inträffade. Om det finns särskilda skäl till att dödsboet inte kan uppfylla dessa krav kan länsstyrelsen medge anstånd.

Ja, du ska deklarera arvet. Deklarationsskyldigheten gäller också arv som underskrider 20 000 euro.

Hela processen, med alla tre steg, kan ta ca 8 till 15 månader. Men avvikelser från den tidsuppskattningen kan ske då det helt beror på naturen av dödsboavvecklingen.

Exempel på fel i bouppteckningen kan vara att alla dödsbodelägare inte blivit kallade till förrättningen, att vissa tillgångar värderats felaktigt, att vissa skulder inte uppdagats med mera. Vid sådana fel krävs vanligtvis en tilläggsbouppteckning, där man får göra om själva processen.

Vid värdering av lös egendom (lösöre) följer man alltid marknadsvärdet. Det innebär att priset på egendomen konverteras till värdet som det var på marknaden vid dödsfallet. Värdet ger sedan en enkel indikation på vad bohaget eventuellt kan säljas för på marknaden. Marknadsvärdet är ett direkt försäljningsvärde.