Alla

Detta säkerställer att vi kan erbjuda den bästa möjliga lösningen. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Vi förstår att det här är en känslig tid, så vårt mål är att göra allt vi kan för att stödja dig genom den.
Varje fastighet har sina egna unika egenskaper, vilket kräver en skräddarsydd lösning. För att fullt ut förstå våra kunders behov och krav startar vi varje projekt med att göra en grundlig bedömning av din Göteborgsfastighet.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Vad Händer Med Bankkonton När Man Dör

Är du redo att börja? Ring oss nu för att diskutera din Göteborgsfastighet. Letar du efter något annorlunda eller speciellt? Våra tjänster kan skräddarsys för just din fastighet i Göteborg.
Vad Händer Med Bankkonton När Man Dör
Tömmer Bostaden Fullständigt

Tömmer Bostaden Fullständigt

Vår kvalitet är inte bara ett löfte; det är också en garanti. Nordjouren har en stor omsorg om miljön.

Tar

Moderna metoder sparar både pengar och tid. Vi återvinner och skänker så mycket som möjligt för att minimera avfallet.
Era Ytor
Era Ytor
Vårt vänliga och erfarna team ordnar gärna ett möte vid en tidpunkt som passar dig. Vi ser fram emot att arbeta med dig och stötta dig genom denna viktiga fas av ditt liv.
Hur Lång Tid Tar Det Att Avveckla Ett Dödsbo
När du väljer att arbeta med oss ​​på din Göteborgsfastighet väljer du en partner du kan lita på under hela processen. Vi har ett team av experter redo att hjälpa dig med alla unika önskemål eller behov.

Frequently Asked Questions

Det är tillåtet att köra en bil som tillhör ett dödsbo under en övergångsperiod, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Men kom ihåg att övergångsperioden vanligtvis är begränsad till att endast täcka det som är nödvändigt för att hantera dödsboets angelägenheter.

När en fordonsägare avlider skall idag dödsboet avregistrera fordonet på den avlidne och överföra fordonet på en dödsbodelägare. Om detta inte sker så står fordonet registrerat på den avlidne, oavsett tidsutdräkt. Fordonet kan skattas, försäkras och besiktigas utan att ägarbyte sker.

Pris för tömning av dödsbo ligger på 690 kr per timme.

Pengar på bankkonton kan vara giftorättsgods och ska i så fall ingå i bodelningen, om det inte är så att något gör att pengarna är enskild egendom. Att endast en av makarna står på kontot ändrar inte faktum att pengarna på kontot fortfarande kan vara giftorättsgods.

De som är dödsbodelägare får gemen- samt eller med fullmakt låta någon utföra transaktioner i dödsboet. Den som fått fullmakt kan avsluta bankkonton, få tillträde till och avsluta bankfack, sälja värdepapper och övrig egendom etc., under förutsättning att fullmakten omfattar dylika åtgärder.