Skatteverket

Ibland Får

Våra tjänster i Göteborg omfattar allt från juridiskt bistånd, till flytt och försäljning av egendom. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Vi kan tillhandahålla ett brett utbud av tjänster till dig i Göteborg genom våra partners. Vi strävar efter perfektion i allt vi gör.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Vad Händer Om Man Inte Tar Hand Om Ett Dödsbo

Allt du behöver är under ett tak. Vårt team av erfarna experter väntar på att hjälpa dig med dina unika behov och önskemål.
Vad Händer Om Man Inte Tar Hand Om Ett Dödsbo
Vad Är Normalt Lösöre

Vad Är Normalt Lösöre

Ingen uppgift är för liten eller för stor för oss. Vi har utvecklat innovativa och effektiva processer för att göra fastighetsförvaltningsprocessen i Göteborg så smidig som möjligt.

Bildemontering Skrota

I vårt arbete tar vi alltid hänsyn till detta. När du är redo att starta processen finns vårt team här för att hjälpa dig.
Hyresgäst
Hyresgäst
Du behöver inte spendera en förmögenhet på tjänster av hög kvalitet. Vi är angelägna om att överträffa dina förväntningar när det kommer till ditt hem i Göteborg.
Göra
Vi garanterar det. När du väljer Nordjouren väljer du en partner som verkligen bryr sig.

Frequently Asked Questions

Pris för tömning av dödsbo ligger på 690 kr per timme.

Pengar på bankkonton kan vara giftorättsgods och ska i så fall ingå i bodelningen, om det inte är så att något gör att pengarna är enskild egendom. Att endast en av makarna står på kontot ändrar inte faktum att pengarna på kontot fortfarande kan vara giftorättsgods.

De som är dödsbodelägare får gemen- samt eller med fullmakt låta någon utföra transaktioner i dödsboet. Den som fått fullmakt kan avsluta bankkonton, få tillträde till och avsluta bankfack, sälja värdepapper och övrig egendom etc., under förutsättning att fullmakten omfattar dylika åtgärder.

Uppsägningstiden för ett dödsbo regleras i §5. Där står att inom en månad från dödsfallet har ett dödsbo rätt att säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla tidigast en månad efter uppsägningen. Regeln ger alltså dödsboet en rätt att säga upp avtalet med kortare uppsägningstid än normalfallet, som är tre månader.