Dödsbo Göteborg

Flyttstädning

Du kan förvänta dig att ha en öppen och ärlig kommunikation med oss ​​under hela arbetet med din Göteborgsfastighet. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Inga förseningar, bara resultat.
Nordjouren erbjuder de bästa fastighetstjänsterna i Göteborg. Vi sköter allt från packning till transport så att du kan fokusera din uppmärksamhet på de saker som är viktigast för dig.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Värdering Dödsbo

Vi är glada över att arbeta med dig och stötta dig i denna spännande fas av ditt liv. Vi har ett professionellt team som är redo att hjälpa dig i alla frågor som rör dödsbon.
Värdering Dödsbo
Karl Johansgatan

Karl Johansgatan

Som din lokala fastighetspartner tillför vi en mängd kunskap och erfarenhet till bordet. Vi samarbetar med de främsta juridiska experterna i Göteborgs fastigheter för att se till att allt går smidigt och enligt lagarna.

Våra

Vi är engagerade i din belåtenhet. Vårt mål är att överträffa dina förväntningar.
Göteborg 1920
Göteborg 1920
Vi har erfarenheten och kunskapen för att säkerställa att alla aspekter av processen hanteras professionellt och med empati. Vårt team kommer att finnas där för att guida dig genom processen när du är förberedd.
Dödsboanmälan
Vi är medvetna om att kulturella skillnader och nyanser kan påverka förvaltningen av en fastighet i Göteborg. Detta gör vårt företag till det självklara alternativet.

Frequently Asked Questions

Nej, en person som kallats till en förrättning behöver inte vara personligen närvarande. Personen kan vara närvarande genom ombud via en fullmakt eller så räcker det med att ett bevis om att personen blivit kallad.

Dödsbodelägarna är de som har rätt att få gå in i ett dödsbo och är även de som har rätt till arv. Dödsbodelägare är alltså den avlidnes legala arvingar samt eventuella universella testamentstagare. Utgångspunkten är att dödsboet företräds av dödsbodelägarna gemensamt.

Sälja dödsbo innan bouppteckning Att tömma dödsbo innan bouppteckning får inte heller ske eftersom en värdering av dödsboet först måste bli gjord. För att undvika att det blir konflikter eller att det räknas som stöld ur dödsbo bör ingen av delägarna ta saker innan bouppteckningen är upprättad.

Det är dödsboet som ska betala för begravning. Kontakta kommunen om det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet. Det går att få ersättning från kommunen efter att begravningen är betalad.