Hämta Dödsbo Göteborg

Stadskulturarv

Vi ger en skräddarsydd och personlig service för varje unik fastighet i Göteborg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Vårt engagerade och professionella team är redo att hjälpa dig med allt som har med dödsbon att göra.
Vi säkerställer att alla dokument är korrekta och att alla lagkrav uppfylls. Eftersom vi förstår och känner empati för din situation blir vi mer än bara ett företag.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Göteborg

Vi erbjuder ett komplett servicepaket för att hantera alla aspekter av ditt dödsbo i Göteborg. Vi strävar efter perfektion i varje aspekt av vårt arbete.
Göteborg
Dödsboanmälan Göteborg

Dödsboanmälan Göteborg

När du behöver oss finns vi alltid tillgängliga. Är du redo att börja? Kontakta oss direkt för att prata om din Göteborgsfastighet.

Kan Ett Dödsbo Ha Bankid

Vi hanterar alla dödsbo med största diskretion och omsorg. Från det ögonblick du kontaktar oss om ditt Göteborgsgods kan du förvänta dig en öppen och direkt kommunikation.
Vad Kontrollerar Skatteverket I En Bouppteckning
Vad Kontrollerar Skatteverket I En Bouppteckning
Våra innovativa arbetsflöden och innovativa metoder gör det enklare än någonsin att förvalta en fastighet i Göteborg. Vi garanterar att dina värdefulla ägodelar kommer att säljas till bästa möjliga pris med vår expertis.
Cleaning
Du behöver något unikt eller speciellt. Våra experter guidar dig genom varje steg i processen.

Frequently Asked Questions

Man kan välja att värdera hela bohaget som en post i bouppteckningen. Om lösöre redovisas separat brukar det oftast vara något av högre värde, exempelvis dyrare möbler, musikinstrument och smycken. Bohag som nämnts i testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord ska inte tas med.

Att tömma lägenheten innan bouppteckningen har gjorts, klassificeras därför som bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken) eller förskingring (10 kap. 1 § brottsbalken). Det är alltså inte tillåtet att tömma lägenheten innan bouppteckning har gjorts, utan räknas som ett brottsligt beteende - vilket är straffbart.

Under uppsägningstiden är dödsboet skyldig att betala hyra precis som vanligt. Efterlevande make/partner/sambo har rätt att överta hyresrätten. Om det uppstår kostnader i samband med dödsfallet, exempelvis kostnader för sanering av hyresrätten, ska dödsboet stå för dessa kostnader.

Om en tillgång eller skuld har uppkommit efter dödsfallet, ska den inte tas med i bouppteckningen. Undantag gäller dock för begravningskostnader och bouppteckningskostnader. Efter att bouppteckningen har upprättats ska den avlidnes och boets skulder betalas.