Medborgarskap

Vem Värderar Ett Dödsbo

Vi tror på transparens. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Flytt och röjning av fastigheter kan vara en av de mest utmanande aspekterna av att förvalta en fastighet i Göteborg.
Om du är redo att komma igång kan vi hjälpa dig. Inga förseningar, bara resultat.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Auktoriserad Bilskrot

Vår tjänst i Göteborg omfattar allt från juridisk assistans till försäljning och flytt av egendom. Vår förståelse för processerna och vår erfarenhet säkerställer att allt hanteras på ett empatiskt och professionellt sätt.
Auktoriserad Bilskrot
Auktioner

Auktioner

Nordjouren kommer att vara din partner för livet. Med vårt partnernätverk kan vi förse dig med ett antal tjänster relaterade till din Göteborgsfastighet.

Vem Avslutar Ett Dödsbo

Vi förstår att tiden kan vara avgörande när det gäller dödsbon i Göteborg. Vår unika insikt och expertis gör oss till det självklara valet.
tömning av dödsbo göteborg
tömning av dödsbo göteborg
Att förvalta ett dödsbo är en svår och känslomässig process. Vi är mer än ett företag; vi är din partner.
Kan
Du kommer att känna dig som en del av familjen Nordjouren. Genom vårt nätverk av partners erbjuder vi ett brett utbud av olika tjänster relaterade till din fastighet i Göteborg.

Frequently Asked Questions

Under uppsägningstiden är dödsboet skyldig att betala hyra precis som vanligt. Efterlevande make/partner/sambo har rätt att överta hyresrätten. Om det uppstår kostnader i samband med dödsfallet, exempelvis kostnader för sanering av hyresrätten, ska dödsboet stå för dessa kostnader.

Om en tillgång eller skuld har uppkommit efter dödsfallet, ska den inte tas med i bouppteckningen. Undantag gäller dock för begravningskostnader och bouppteckningskostnader. Efter att bouppteckningen har upprättats ska den avlidnes och boets skulder betalas.

Från och med det fjärde året efter dödsfallsåret betalar dödsboet statlig inkomstskatt med 20 procent på hela den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga även på inkomst som understiger den nedre skiktgränsen för statlig skatt. Bostad som finns i döds-boet räknas som näringsfastighet eller näringsbostadsrätt.

Det är tillåtet att köra en bil som tillhör ett dödsbo under en övergångsperiod, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Men kom ihåg att övergångsperioden vanligtvis är begränsad till att endast täcka det som är nödvändigt för att hantera dödsboets angelägenheter.