Majorna

Bostaden

Vi har erfarenheten och kunskapen för att säkerställa att alla aspekter av processen hanteras professionellt och med empati. Vårt team kommer att finnas där för att guida dig genom processen när du är förberedd. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Vi ser fram emot att hjälpa dig att navigera i denna utmanande period och göra processen så stressfri och enkel som möjligt. Vi är stolta över att kunna erbjuda en rad tjänster som täcker allt du behöver för att förvalta ett dödsbo i Göteborg.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Skrotbil

Detta beaktas alltid i vårt arbete. Vi kan då erbjuda dig den bästa lösningen.
Skrotbil
Majorna

Majorna

Vår lokala närvaro gör att vi kan erbjuda en personlig touch som andra inte kan matcha. Vi ser fram emot att arbeta med och stötta dig under denna viktiga fas av ditt liv.

Offert

Du kan boka en tid med vårt erfarna och trevliga team för att diskutera din fastighet i Göteborg. Vi tar hand om allt, från packning till transport, så att du kan fokusera på det som är viktigast för dig.
Måste Barn Betala Föräldrars Begravning
Måste Barn Betala Föräldrars Begravning
Förtroende är avgörande när man navigerar i komplexiteten som följer med att äga en fastighet i Göteborg. Vi har skräddarsydda lösningar för varje fastighet, oavsett hur stor eller komplex den är.
Hur Mycket Kostar Det Att Tömma Ett Dödsbo
Teamet på Nordjouren består av trevlig och tillmötesgående personal som bryr sig om dina behov vad gäller dödsbo i Göteborg. Med många års erfarenhet, ett team av experter och ett uppriktigt engagemang för våra kunder ser vi till att processen för fastighetsförvaltning är så smidig som möjligt.

Frequently Asked Questions

Nej, en person som kallats till en förrättning behöver inte vara personligen närvarande. Personen kan vara närvarande genom ombud via en fullmakt eller så räcker det med att ett bevis om att personen blivit kallad.

Dödsbodelägarna är de som har rätt att få gå in i ett dödsbo och är även de som har rätt till arv. Dödsbodelägare är alltså den avlidnes legala arvingar samt eventuella universella testamentstagare. Utgångspunkten är att dödsboet företräds av dödsbodelägarna gemensamt.

Sälja dödsbo innan bouppteckning Att tömma dödsbo innan bouppteckning får inte heller ske eftersom en värdering av dödsboet först måste bli gjord. För att undvika att det blir konflikter eller att det räknas som stöld ur dödsbo bör ingen av delägarna ta saker innan bouppteckningen är upprättad.

Det är dödsboet som ska betala för begravning. Kontakta kommunen om det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet. Det går att få ersättning från kommunen efter att begravningen är betalad.

Dödsboets skulder Du har inget personligt ansvar för den dödas skulder. Om dödsboet inte kan betala så skrivs skulderna ibland av. Dödsboet ska i första hand betala begravningen och bouppteckningen. En del räkningar som kommer i den dödas namn behöver du inte betala med en gång.