Flyttfirma

Vad Sätter Man För Värde På Bohag Vid Bouppteckning

Vårt engagemang och engagemang gentemot våra kunder skiljer oss åt. Vi har den unika erfarenheten och insikten att vara din partner för dödsbo i Göteborg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Vi är engagerade i din belåtenhet. Varje unik fastighet i Göteborg behandlas med en personlig service.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Vem Bestämmer Vem Som Ska Göra Bouppteckning

Nordjouren består av ett trevligt, tillmötesgående team som är dedikerade till att möta dina fastighetsbehov i Göteborg. Du är aldrig ensam med vårt stöd och vägledning.
Vem Bestämmer Vem Som Ska Göra Bouppteckning
Uddevalla

Uddevalla

Vår kunskap och erfarenhet garanterar att du får bästa möjliga service. Du kommer att känna dig trygg med vår omsorg och expertis genom hela processen.

Sälja Dödsbo

Vår tjänst i Göteborg omfattar allt från juridisk support till försäljning av fastighet. Varje egendom behandlas med absolut konfidentialitet och integritet.
Våra Tjänster
Våra Tjänster
Nordjouren går längre än ett enkelt företag. Behöver du något speciellt eller annorlunda? Vi är flexibla och kan anpassa våra tjänster för att matcha din unika fastighet i Göteborg.
Ett
Vi har därför noggrant utformat våra processer för att sköta allt till högsta möjliga standard inom fastigheter belägna i Göteborg. Allt du behöver under ett tak.

Frequently Asked Questions

De som är dödsbodelägare får gemen- samt eller med fullmakt låta någon utföra transaktioner i dödsboet. Den som fått fullmakt kan avsluta bankkonton, få tillträde till och avsluta bankfack, sälja värdepapper och övrig egendom etc., under förutsättning att fullmakten omfattar dylika åtgärder.

Vad kostar en bouppteckning? Baskostnaden för en enklare bouppteckning hos en begravningsbyrå, jurist eller bank är ungefär 5 000 - 6 000:-. Till det läggs oftast en kostnad i form av arbetstid (mellan 500-1 500:- per tim). Tidsåtgången är i första hand kopplad till hur många personer inblandade i arvet.

Bouppteckningens innehåll En bouppteckning ska innehålla uppgifter om bl. a. den avlidna, arvingar och eventuella testamentstagare, samt om tillgångar och skulder. Av bouppteckningen ska det framgå vem som är bouppgivare och vilka som har varit förrättningsmän.

Innan arvingarna kan fördela arvet efter den avlidne måste det först ske en värdering av dödsboet genom en bouppteckning. För att något inte ska räknas som bedrägeri eller förskingring bör ingen av arvingarna ta saker eller sälja egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar.

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid. De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.