Nordjourense

Att

Vi är mer än ett företag. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Alla aspekter av vår relation med din Göteborgsfastighet bedrivs i strikt konfidentialitet.
Våra experter tar dig genom varje steg. Vi kontrollerar att alla dokument följer lagen och är korrekta.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Lösöre

Vårt primära mål är din tillfredsställelse. Vi kommer att kommunicera med dig på ett öppet, ärligt och transparent sätt genom hela ditt projekt.
Lösöre
Hur Mycket Skatt Betalar Man På Dödsbo

Hur Mycket Skatt Betalar Man På Dödsbo

Om du har några frågor eller behöver hjälp med ditt Göteborgsgods finns vi alltid här för att hjälpa dig. Våra processer har utformats noggrant för att säkerställa högsta förvaltningsstandard inom Göteborgs gods.

Måste Man Ha Bouppteckning Vid Dödsfall

Vårt erfarna och engagerade team hjälper dig med allt som har med dödsbo att göra. Nordjouren, ett Göteborgsbaserat fastighetsförvaltningsbolag, är din partner och vän.
Måste Alla Dödsbodelägare Skriva På Bouppteckning
Måste Alla Dödsbodelägare Skriva På Bouppteckning
När du navigerar i komplexiteten i ett dödsbo i Göteborg behöver du en partner du kan lita på. Vi bryr oss om din integritet.
Nordjourense
Vi garanterar en snabb handläggning och ett effektivt arbetsflöde för att säkerställa att din egendom hanteras snabbt utan att kompromissa med kvaliteten. För att säkerställa att vi förvaltar fastigheter till högsta möjliga standard har vi utvecklat våra processer.

Frequently Asked Questions

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

Ann-Christin Ahl Nilsson svarar: Tyvärr så kan hon inte göra några avdrag för begravningskostnaderna, vare sig i sin egen eller sin avlidne makes deklaration. Dessa kostnader är inte avdragsgilla i deklarationen. Däremot bör de ha tagits upp som en skuld i den bouppteckning som upprättades efter den avlidne maken. 28 Feb 2010

Den person som bäst känner till dödsboets tillgångar och skulder (bouppgivaren) måste närvara vid bouppteckningsförrättningen. För övriga dödsbodelägare är deltagandet frivilligt.

När bouppteckningen väl är registrerad hos Skatteverket ska tillgångarna fördelas mellan dödsbodelägarna vilket görs genom ett arvskifte. Det har ingen betydelse om ni säljer fastigheten genom dödsboet eller efter att ni har skiftat arvet då ni oavsett måste betala vinstskatt för fastigheten när den väl sålts.

Under förutsättning att man som dödsbodelägare är bouppgivare måste man alltså skriva under bouppteckningen. Annars behöver man inte göra det. Observera även att kopian av den undertecknade bouppteckningen ska skrivas under ""av någon"".