Dodsbo Väst

Västra Götaland

Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen. Nordjourens säkerhet är vår högsta prioritet. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Vårt effektiva arbetsflöde och snabba svar säkerställer att din egendom hanteras effektivt utan att kompromissa med kvaliteten. Vi gör vårt bästa för att minimera avfallet genom att återvinna och donera så mycket som möjligt.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Kan Barn Ärva Sina Föräldrars Skulder

Vår utmärkta kundservice kommer att se till att du kan kontakta oss när som helst angående ditt Göteborgsgods. Fastighetsförvaltning kan vara en känslomässigt och mentalt krävande process.
Kan Barn Ärva Sina Föräldrars Skulder
Döden

Döden

Den bästa kvaliteten behöver inte vara dyr. De ser till att allt går smidigt och i enlighet med lagen.

Dödsbo Köpes Göteborg

Väljer du oss som din samarbetspartner för ditt Göteborgsgods väljer du en partner som kommer att bistå dig genom hela processen. Din tillfredsställelse är viktig för oss.
Dödsbo Städning Göteborg
Dödsbo Städning Göteborg
För oss är din tillfredsställelse vår högsta prioritet. Vi är stolta över våra sortimentstjänster som täcker alla krav för att förvalta ett dödsbo i Göteborg.
Behov Här Ser
Vi värdesätter din integritet. Vår erfarenhet och expertis säkerställer att du får bästa möjliga pris för dina värdefulla ägodelar.

Frequently Asked Questions

Du ärver inte skulder Du ärver alltså aldrig skulder.

Man har dock ingen valmöjlighet att välja om man vill göra en bouppteckning eller inte. Men det finns ett alternativ till bouppteckning, en s.k. dödsboanmälan (20 kap 8a § ärvdabalken). Om den döde inte hade tillgångar som räcker utöver begravningskostnader och dylikt behöver man inte göra en bouppteckning.

Du kan betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader, digitalt eller med betaltjänst via kuvertgiro. Om bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket tidigare än så upphör betaltjänsten i samband med detta.

Arvingarna ärver inte skulderna, utan skulder som inte kan betalas med tillgångar ur dödsboet måste avskrivas. När tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala både för begravningen och alla räkningar och skulder, finns det inga lagregler om vilka skulder som ska prioriteras.

Lawline svarar Vanligtvis används marknadsvärdet då en bouppteckningen upprättas. Men dödsbodelägarna är inte bundna av detta värde och kan, om de kommer överens, bestämma ett annat värde. Exempelvis kan värdet på bilen ha förändrats mellan förrättningen av bouppteckningen och arvskiftet. 15 May 2016