Kungsbacka

Kunskap

Eftersom vårt team guidar dig varje steg på vägen kan du vara säker på att din egendom hanteras med omsorg och respekt. Nordjouren ger dig tillgång till fastighetstjänster av högsta kvalitet som finns i Göteborg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Detta hjälper oss att förstå vad dina exakta behov är. Från värdering till försäljning, från juridisk rådgivning till flytt, vi är här för att hjälpa dig genom varje steg.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Vad Som Har

Vi finns här för dig när du är redo. Med vår erfarenhet och expertis säkerställer vi att du får bästa möjliga pris för dina värdefulla ägodelar.
Vad Som Har
Hur Länge Kan Det Vara Ett Dödsbo

Hur Länge Kan Det Vara Ett Dödsbo

Vi ser till att du får ut det mesta för dina värdesaker med vår expertis och erfarenhet. Nordjouren är engagerad i miljön.

Wikitext

Vi tillhandahåller en personlig service anpassad efter de individuella behoven för varje fastighet i Göteborg. Vi är engagerade i att se till att du är nöjd.
Alla
Alla
För att vi ska kunna erbjuda den mest lämpliga lösningen inleds varje projekt med en noggrann utvärdering av din fastighet i Göteborg. Om du vill navigera i komplexiteten hos en fastighet i Göteborg behöver du en partner som du kan lita på.
I Vilken Ordning Ärver Man
Vår kostnadsfria konsultation är utan skyldighet att diskutera eventuell fastighet i Göteborg. Vår erfarenhet och omsorg kommer att säkerställa att du förblir säker under hela processen.

Frequently Asked Questions

Pengar på bankkonton kan vara giftorättsgods och ska i så fall ingå i bodelningen, om det inte är så att något gör att pengarna är enskild egendom. Att endast en av makarna står på kontot ändrar inte faktum att pengarna på kontot fortfarande kan vara giftorättsgods.

Nja, innan du väljer att sälja bilen till en bilhandlare eller på egen hand måste du se till att bouppteckningen är genomförd. Bouppteckningen är nämligen till för att dokumentera den avlidnes alla tillgångar och skulder precis som de var vid dödsfallet.

Du kan betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader, digitalt eller med betaltjänst via kuvertgiro. Om bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket tidigare än så upphör betaltjänsten i samband med detta.

Kan en förälder ge bort all egendom före sin död för att göra bröstarvingar arvlösa? Nej, en förälder kan inte ge bort all sin egendom i gåva för att på så sätt göra ett barn arvlöst och hindra att arvingen får laglotten. Barnen kan kräva att få sin laglott av gåvotagaren.

Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.