Nordjouren

Hur

Ingen uppgift är för liten eller för stor för oss. Vi har utvecklat innovativa och effektiva processer för att göra fastighetsförvaltningsprocessen i Göteborg så smidig som möjligt. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Allt vi gör är baserat på ärlighet och fullständig transparens. Vi erbjuder en konsultation för varje fastighet för att hjälpa dig att förstå det i detalj.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Till

Är du redo att börja? Kontakta oss idag för att diskutera din dödsbo i Göteborg. Vi är engagerade i transparens och har inga dolda avgifter för våra Göteborgs fastighetstjänster.
Till
Hur Länge Ska Man Spara Papper Efter En Avliden Person

Hur Länge Ska Man Spara Papper Efter En Avliden Person

Våra tjänster i Göteborg omfattar allt från juridiskt bistånd, till flytt och försäljning av egendom. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg.

Kan Man Slänga Gamla Deklarationer

Vi kommer att vara din one-stop-shop från början till slut. Du har kommit till ett bra ställe om du behöver hjälp med att sälja en fastighet i ett dödsbo.
Köp Av Dödsbo Göteborg
Köp Av Dödsbo Göteborg
I vårt arbete tar vi alltid hänsyn till detta. När du är redo att starta processen finns vårt team här för att hjälpa dig.
Arvskifte
Det kostar inte en förmögenhet att få hög kvalitet. Vi ser till att du får högsta möjliga pris för alla dina värdefulla föremål.

Frequently Asked Questions

Bank-, betal- och kreditkort samt BankID spärras. Dispositionsrätter tas bort för god man och förvaltare. Kapital- och räntebesked skickas till dödsboets adress. Internetbanken, mobilbanken och Kundcenter Privat avslutas.

När görs utbetalningen av arvskiftet? När alla arvtagare godkänt och undertecknat arvskiftet kan arvet betalas ut. Arvskifteshandlingen tas med till den bank där den dödsboet har sina pengar. Banken behöver den för att se vilka som har rätt att få pengar för att kunna betala ut pengarna.

Du får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Du får inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla arvingar är överens. Det är dödsboet som äger egendomen och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

När bouppteckningen och den eventuella bodelningen är klar, så ska den dödas bank flytta över pengar till den eller de som ska ärva. Den person som har tillgång till kontona ansvarar för att arvet betalas ut. När du kontaktar banken behöver du ha arvskifteshandlingen som visar vem som ska ha pengar. 30 Sept 2022

En god man ska spara räkenskaper, verifikationer och andra handlingar som rör uppdraget till dess klagotiden på tre år gått till ända. Därefter ska dessa handlingar överlämnas till huvudmannen, ev ny god man eller huvudmannens dödsbo.