Fullmakten

städning dödsbo göteborg

Att förvalta en egendom kan vara en komplex och känslomässigt krävande process. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Med vårt expertteam som guidar dig genom varje steg kan du vara säker på att dödsboet kommer att hanteras med största omsorg och respekt.
Behöver du snabb hjälp med ditt dödsbo i Göteborg? Nordjouren erbjuder snabb och pålitlig service när du behöver det som mest. Du kommer att känna dig som en del av familjen.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Värdering

Vårt erfarna team är redo att hjälpa till med dina specifika behov. Fastighetsförvaltningen i Göteborg kan vara utmanande, speciellt när det kommer till att röja och flytta fastigheter.
Värdering
Det Ser

Det Ser

Välj oss för att hantera din dödsbo i Göteborg så kan du vara säker på att information hanteras med omsorg och respekt. Därför erbjuder vi personliga konsultationer för att lära känna din fastighet i Göteborg.

Kungsbacka

Nordjouren är en partner som bryr sig. Vi hanterar varje dödsbo med fullständig konfidentialitet och integritet.
Tömning Dödsbo Göteborg
Tömning Dödsbo Göteborg
Från juridisk hjälp till att sälja och ta bort fastighet, vår tjänst i Göteborg har allt. Vårt team av experter, vår mångåriga erfarenhet och vårt engagemang för kunderna säkerställer att fastighetsförvaltningen går så smidigt som möjligt.
Medborgarskap
Hör vad våra nöjda kunder har att säga om våra fastighetstjänster i Göteborg. Vi respekterar din integritet.

Frequently Asked Questions

- Tillgångar/skulder; de skulder och tillgångar som fanns på dödsdagen ska antecknas i bouppteckningen. Så som bankkonton, värdepapper, hyror, skatteskulder m.m. Dessa ska som huvudregel tas upp till marknadsvärdet, ett undantag är fastigheter som får tas

Hur lång tid bouppteckning och arvskifte tar beror dels på hur snabb du själv är och Skatteverkets handläggningstid. Det finns ingen bortre tidsgräns för när arvskifte måste vara klart. Undantaget gäller dock om den avlidne har en jordbruksfastighet. Då måste arvskifte ske inom fyra år från dödsfallet inträffade.

Tillgångar kan vara till exempel pengar, aktier, fonder, bostad och lösöre som möbler, bil, smycken.

Det är tillåtet att köra en bil som tillhör ett dödsbo under en övergångsperiod, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Men kom ihåg att övergångsperioden vanligtvis är begränsad till att endast täcka det som är nödvändigt för att hantera dödsboets angelägenheter.

När en fordonsägare avlider skall idag dödsboet avregistrera fordonet på den avlidne och överföra fordonet på en dödsbodelägare. Om detta inte sker så står fordonet registrerat på den avlidne, oavsett tidsutdräkt. Fordonet kan skattas, försäkras och besiktigas utan att ägarbyte sker.