Kullaviks Hamn

Som

Vårt vänliga och erfarna team ordnar gärna ett möte vid en tidpunkt som passar dig. Vi ser fram emot att arbeta med dig och stötta dig genom denna viktiga fas av ditt liv. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Detta gör att vi till fullo kan förstå dina krav och önskemål så att vi kan ge dig bästa möjliga service. Med vår mångåriga kunskap, team av professionella och engagemang för kunderna ser vi till att fastighetsförvaltningsprocessen är så smidig som den kan bli.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

hjälp med dödsbo göteborg

Vi säkerställer fullständig sekretess med alla aspekter av ditt arbete i Göteborg. Vårt primära mål är din tillfredsställelse.
hjälp med dödsbo göteborg
Göteborgsbranden

Göteborgsbranden

Nordjouren är hedrad över att du har valt oss att förvalta din egendom i Göteborg. Vår enda kontaktpunkt är din från början till slut.

Ser

När du väljer att arbeta med oss ​​på din Göteborgsfastighet väljer du en partner du kan lita på under hela processen. Vi har ett team av experter redo att hjälpa dig med alla unika önskemål eller behov.
Måste Alla Arvtagare Vara Med På Bouppteckning
Måste Alla Arvtagare Vara Med På Bouppteckning
Vi är din vän och partner när det är dags att förvalta dödsbo i Göteborg. Vår lokala närvaro möjliggör en unik personlig touch.
Får Man Köra En Bil Som Ägs Av Ett Dödsbo
Moderna metoder sparar både pengar och tid. Vi återvinner och skänker så mycket som möjligt för att minimera avfallet.

Frequently Asked Questions

De som är dödsbodelägare får gemen- samt eller med fullmakt låta någon utföra transaktioner i dödsboet. Den som fått fullmakt kan avsluta bankkonton, få tillträde till och avsluta bankfack, sälja värdepapper och övrig egendom etc., under förutsättning att fullmakten omfattar dylika åtgärder.

Uppsägningstiden för ett dödsbo regleras i §5. Där står att inom en månad från dödsfallet har ett dödsbo rätt att säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla tidigast en månad efter uppsägningen. Regeln ger alltså dödsboet en rätt att säga upp avtalet med kortare uppsägningstid än normalfallet, som är tre månader.

När bouppteckningen väl är registrerad hos Skatteverket ska tillgångarna fördelas mellan dödsbodelägarna vilket görs genom ett arvskifte. Det har ingen betydelse om ni säljer fastigheten genom dödsboet eller efter att ni har skiftat arvet då ni oavsett måste betala vinstskatt för fastigheten när den väl sålts.

Om ett dödsbo har många dödsbodelägare kan det också behövas extra tid för att ta reda på vem som ska ärva, jämfört med ett dödsbo som bara har en eller ett par nära arvingar. En jurist tar i regel från 1 500–1 600 kr i timmen, och även en enklare bouppteckning tar åtminstone några timmar.