Dödsfall

När Ska Arvet Betalas Ut

Vi har några av de mest erfarna juridiska experterna som arbetar inom fastighetssektorn i Göteborg. Vi tillhandahåller en förpliktande kostnadsfri konsultation för att diskutera den fastighet du är intresserad av att köpa eller sälja i Göteborg. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Våra innovativa processer och arbetsflöden gör fastighetsförvaltningen enklare än någonsin i Göteborg. Inga förseningar, bara resultat.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Bilskrotning

Vi har ett nära samarbete med några av Göteborgs bästa fastighetsjuridiska experter för att säkerställa att allt går enligt lag och så smidigt som möjligt. Nordjouren har flera års erfarenhet av att hantera dödsbo i Göteborg.
Bilskrotning
dödsbo röjning göteborg

dödsbo röjning göteborg

Alla tjänster du behöver under ett tak. Frågor? Är du oroad? Vi finns här för dig.

Städning

Nordjouren tar hand om miljön. Vi är flexibla och vi kan skräddarsy våra tjänster för att passa din unika Göteborgsfastighet.
Va Dodsbo
Va Dodsbo
Vi finns alltid tillgängliga för att hjälpa dig med alla frågor du kan ha eller om du behöver stöd i relation till din Göteborgsfastighet. Vi ser till att arbeta tillsammans med dig och stötta dig genom denna viktiga fas i ditt liv.
Boka Ditt Uppstarts
Erfarenhet och kunskap är nycklarna för att säkerställa att du får den bästa servicen. All information du lämnar till oss är helt säker.

Frequently Asked Questions

När alla tillgångar har skiftats mellan arvingarna upphör dödsboet. Det finns ingen tidsgräns för när ett arvskifte måste ske, det avgör dödsbodelägarna.

Värdera bostad i dödsbo Det värde man oftast använder sig av i en bouppteckning, för att värdera en bostad i ett dödsbo, är marknadsvärdet. Vet ni inte marknadsvärdet på bostaden kan ni ta hjälp av en mäklare att utföra en värdering på huset eller lägenheten.

Dödsboets delägare beslutar i regel gemensamt om dödsboets ärenden. Om dödsboets delägare så vill kan de emellertid ge en person fullmakt att sköta dödsboets bankärenden. Du kan använda vidstående fullmaktsmodell för ändamålet. Dödsboets kontor eller vår kundtjänst kan ge ytterligare information.

Tillgångar. I bouppteckningen ska du ta upp den avlidnes tillgångar vid tidpunkten för dödsfallet. Det kan t ex vara en fastighet, bankkonton, värdepapper, försäkringar utan förmånstagarförordnande och lösöre.