Skrotbil

Egendom

Kostnader är något som ingen vill bli förvånad över. Kvalitet är inte ett löfte, det är en garanti. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Vi tackar dig för att du valt Nordjouren som din partner inom Göteborgs fastighetsförvaltning. Vi kan hantera alla aspekter av din Göteborgsfastighet.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Allting

Om du letar efter en partner för att förvalta din dödsbo, kontakta Nordjouren. Vi är redo att svara på dina frågor och hjälpa till med alla dina speciella önskemål.
Allting
Gör

Gör

Nordjourens team består av tillmötesgående och trevlig personal som verkligen bryr sig om dina behov när det kommer till dödsbo i Göteborg. Vi erbjuder Göteborgs fastighetstjänster genom att lyssna på kundernas förväntningar och behov.

Får

Vi kommer att göra allt vi kan för att överträffa dina förväntningar när det gäller din fastighet i Göteborg. Varje fastighet är olika, vilket innebär att det kräver en skräddarsydd lösning.
Vem Ska Betala För Bouppteckning
Vem Ska Betala För Bouppteckning
När det kommer till dödsbon är tiden avgörande. Oavsett storleken på din egendom eller hur komplex den kan vara erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Bouppteckning
Inga förseningar, bara resultat. Du kan alltid nå oss om du har frågor eller behöver hjälp.

Frequently Asked Questions

Pris för tömning av dödsbo ligger på 690 kr per timme.

Pengar på bankkonton kan vara giftorättsgods och ska i så fall ingå i bodelningen, om det inte är så att något gör att pengarna är enskild egendom. Att endast en av makarna står på kontot ändrar inte faktum att pengarna på kontot fortfarande kan vara giftorättsgods.

De som är dödsbodelägare får gemen- samt eller med fullmakt låta någon utföra transaktioner i dödsboet. Den som fått fullmakt kan avsluta bankkonton, få tillträde till och avsluta bankfack, sälja värdepapper och övrig egendom etc., under förutsättning att fullmakten omfattar dylika åtgärder.

Uppsägningstiden för ett dödsbo regleras i §5. Där står att inom en månad från dödsfallet har ett dödsbo rätt att säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla tidigast en månad efter uppsägningen. Regeln ger alltså dödsboet en rätt att säga upp avtalet med kortare uppsägningstid än normalfallet, som är tre månader.

När bouppteckningen väl är registrerad hos Skatteverket ska tillgångarna fördelas mellan dödsbodelägarna vilket görs genom ett arvskifte. Det har ingen betydelse om ni säljer fastigheten genom dödsboet eller efter att ni har skiftat arvet då ni oavsett måste betala vinstskatt för fastigheten när den väl sålts.