Göteborgsdialekt

Vilka Problem Kan Uppstå Vid Bouppteckning

Vi kan tillhandahålla ett brett utbud av tjänster till dig i Göteborg genom våra partners. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen.. Vi strävar efter perfektion i allt vi gör.
Varje fastighet är annorlunda och unik för oss. Vår omsorg och erfarenhet gör att du känner dig trygg genom hela processen.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Dig

Vårt mål är att möta dina förväntningar och gå utöver dem gällande din Göteborgsfastighet. Du väljer att vi ska förvalta din dödsbo i Göteborg eftersom vi kommer att finnas vid din sida genom hela processen.
Dig
Göteborgsdialekt

Göteborgsdialekt

Detta gör att vi kan förstå dina specifika behov och önskemål, så att vi kan erbjuda bästa möjliga service för dig. Vi klarar alla uppdrag, oavsett hur stora som små.

För Pågående Arbete

Med våra innovativa metoder och effektiva arbetsflöden gör vi processen att förvalta ett dödsbo i Göteborg smidigare än någonsin. Vi ser fram emot att hjälpa dig genom denna utmanande och stressiga tid.
Hur Betalar Man Räkningar Från Ett Dödsbo
Hur Betalar Man Räkningar Från Ett Dödsbo
Varje fastighet kräver en unik lösning. Frågor? Är du oroad? Vi är här för att hjälpa.
Ska Anhörig Flytta
Din säkerhet är viktig för oss på Nordjouren. Ingen gillar oväntade överraskningar när det kommer till kostnader.

Frequently Asked Questions

Det finns inget närvarokrav på mötet. Det är endast bouppgivaren och minst en av förrättningsmännen som måste närvara på förrättningsmötet. Den andra förrättningsmannen kan kontrollera bouppteckningen i efterhand.

- Tillgångar/skulder; de skulder och tillgångar som fanns på dödsdagen ska antecknas i bouppteckningen. Så som bankkonton, värdepapper, hyror, skatteskulder m.m. Dessa ska som huvudregel tas upp till marknadsvärdet, ett undantag är fastigheter som får tas

Hur lång tid bouppteckning och arvskifte tar beror dels på hur snabb du själv är och Skatteverkets handläggningstid. Det finns ingen bortre tidsgräns för när arvskifte måste vara klart. Undantaget gäller dock om den avlidne har en jordbruksfastighet. Då måste arvskifte ske inom fyra år från dödsfallet inträffade.

Tillgångar kan vara till exempel pengar, aktier, fonder, bostad och lösöre som möbler, bil, smycken.