Ekonomiskt Bistånd

Kan Man Göra Någon Helt Arvlös

Nordjourens erfarenhet av dödsbo är omfattande. Nordjouren är engagerad i att säkerställa din säkerhet. För oss på Nordjouren Gothenburg Sweden är din säkerhet viktigast. Därför har vi noggrant arbetat fram våra processer för att säkerställa att allt sköts till högsta möjliga standard inom dödsbo i Göteborg. Vår expertis och omsorg säkerställer att du känner dig trygg under hela processen..
Med vår professionella vägledning och support är du aldrig ensam på din resa. Du kan vara säker på att din egendom kommer att få högsta möjliga omsorg och respekt.

tömma dödsbo göteborg

Att tömma ett dödsbo är en både fysiskt och emotionellt påfrestande uppgift. Det är en process som ofta kommer i en känslig tid när anhöriga sörjer en bortgången nära och kär. I Göteborg finns Nordjouren, ett företag specialiserat på att hjälpa dig genom denna komplicerade och emotionella uppgift.

dödsbo röjning göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en komplex och känsloladdad process. Det är en tid som kräver mycket arbete, och ofta även expertis inom området. I Göteborg finns vi på Göteborgs Dödsbo Röjning, och vi är specialiserade på just dödsbo röjning.

dödsbo köpes göteborg

Att hantera ett dödsbo kan vara en överväldigande uppgift, fylld med både praktiska och känslomässiga utmaningar. I dessa stunder kan det vara en stor hjälp att vända sig till en professionell aktör som hanterar och köper dödsbon. Vi på Göteborgs Dödsbo Köpes är din lokala och pålitliga partner i Göteborg, och vi står redo att hjälpa dig.


hjälp med dödsbo göteborg

Att hantera ett dödsbo är ofta en komplex och känsloladdad process. Det kräver både tid, energi och förståelse för juridiska och praktiska aspekter. I dessa stunder är det värdefullt att ha en expert vid sin sida. På Hjälp med Dödsbo Göteborg är vi specialiserade på att stötta dig genom hela denna process.

Historiska Byggnader

Du kan vara säker på att vi kommer att hantera din dödsbo med högsta omsorg och sekretess. Du kan nå oss när du behöver hjälp eller har frågor om din fastighet i Göteborg.
Historiska Byggnader
Ska

Ska

Vill du ha något speciellt, eller är det bara lite annorlunda? Vi kan anpassa vår tjänst för att passa din unika Göteborgsgård. Som din lokala partner för fastigheter erbjuder vi ett unikt perspektiv och upplevelse.

Tömning

Inga förseningar, bara resultat. Du har kommit till rätt plats om du vill ha hjälp med att sälja fastigheter i en fastighet nära Göteborg.
Måste Dödsboet Betala Skulder
Måste Dödsboet Betala Skulder
Vi kan ge en mer personlig service tack vare vår lokala närvaro. Vi hatar alla oväntade anklagelser.
Vilka Tillgångar Och Skulder Ska Inte Ingå I Bouppteckning
Vi är angelägna om att skydda din integritet. Våra Göteborgs fastighetstjänster är transparenta och det finns inga dolda kostnader.

Frequently Asked Questions

Om det inte finns några tillgångar i dödsboet, behöver du inte personligen betala skulderna. Du ärver alltså aldrig skulder. Skulden ska betalas med tillgångarna i dödsboet.

Exempel på fel i bouppteckningen kan vara att alla dödsbodelägare inte blivit kallade till förrättningen, att vissa tillgångar värderats felaktigt, att vissa skulder inte uppdagats med mera. Vid sådana fel krävs vanligtvis en tilläggsbouppteckning, där man får göra om själva processen.

Fastighetens värde Normalt används marknadsvärdet vid arvskifte. Att använda taxeringsvärde går bra om alla dödsbodelägare är överens om det. Normalt ska taxeringsvärdet motsvara 75 procent av marknadsvärdet. Nedan uträkning är något förenklat, behöver ni mer information hänvisar jag till Skatteverket.

En boutredningsman kan utses av tingsrätten i ett läge där delägarna i ett dödsbo inte kan komma överens om hur dödsboet ska skötas. Boutredningsmannen har bl. a. i uppdrag att ta hand om och reda ut dödsboet, se till att arvet kan fördelas samt företräda dödsboet i olika frågor.

För att arv ska betalas ut behöver du en arvskifteshandling Om det endast är du som är dödsbodelägare behöver du inte göra något arvskifte. Tillgångarna övergår då direkt till dig när bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Vid ett enmansdödsbo räcker det alltså med att bara göra en bouppteckning.